Organisatie: de MOgroep

De MOgroep is de landelijke brancheorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD). De MOgroep behartigt de belangen van de ondernemers in W&MD en treedt op als werkgeversorganisatie. Met ruim 600 leden, vertegenwoordigt de MOgroep meer dan 80% van het veld van organisaties die werken in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Vereniging: MOgroep

De MOgroep is een vereniging. De leden werken op het brede terrein van welzijn en maatschappelijke dienstverlening, waaronder het lokale integrale welzijnswerk, specifiek welzijnswerk voor ouderen, voor minderheden, jeugd- en jongerenwerk, maatschappelijke dienstverlening, maatschappelijke opvang, peuterspeelzaalwerk, het vrijwilligerswerk, sociaal raadsliedenwerk en welzijnswerk gericht op allerlei vormen van maatschappelijke participatie en emancipatie.

Ook kennis- en adviesorganisaties en landelijke koepels op deze terreinen zijn lid. Zij volgen allen de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De leden onderschrijven de visie en opdracht van de vereniging.

Wat doen we?

De MOgroep schept de voorwaarden waaronder de leden hun werk optimaal kunnen doen. Als brancheorganisatie behartigt de MOgroep de collectieve belangen van de leden, sluit collectieve overeenkomsten af, zoals de cao , ondersteunt de leden bij de werkgeversfunctie en het ondernemerschap en zorgt voor aantrekkelijke dienstverlening