Themaoverzicht

Vrijwilligerswerk & Mantelzorg

Werkvelden Sociaal werk

Een groot en actief vrijwilligersbestand is van onschatbare waarde voor een vitale samenleving. En voor veel Nederlanders is vrijwillige inzet al vanzelfsprekend. Toch verwacht de participatiesamenleving dat burgers nog meer verantwoordelijkheid nemen, voor zichzelf én voor medeburgers die minder makkelijk ‘meedoen’. Ook het aantal mantelzorgers groeit.
De welzijnssector speelt een belangrijke rol bij het organiseren en borgen van vrijwillige inzet. Dankzij sociaal werkers die burgerinitiatieven ondersteunen en sociale netwerken bouwen rond mensen die het zelf (even) niet redden. En dankzij vrijwilligers- en mantelzorgsteunpunten die informeren, adviseren en vraag en aanbod matchen. De MOgroep ondersteunt de branche op dat punt.

Publicatie

Functie(s): Communicatieadviseur
Organisatie: MOgroep
Vrijwilligerswerk & Mantelzorg
Home
Wie zijn we
Wat doen we
Actueel
Thema's Inloggen
Ik wil bijdragen:
Sluiten